A hatályos jogszabályok és az oktatási és költségvetési törvény ránk vonatkozó paragrafusai értelmében a szülőkre háruló anyagi hozzájárulást, a térítési díj és tandíj összegét továbbra is érvényesítenünk kell.

A térítési díj csoportos oktatásban (néptánc előképző, alapfok, továbbképző – heti 4 óra,) 25.000 Ft/félév, a tandíj összege 40.000 Ft/félév.

A térítési díj csoportos oktatásban (néptánc előképző – heti 2 óra) 15.000 Ft/félév, a tandíj összege 20.000 Ft/félév.

A térítési – ill. tandíj befizetését a már eddig megszokott módon bankszámlánkra történő átutalással (TÉBLÁB AMI 11718000-20436869), vagy személyes banki befizetéssel (OTP BANK) kérjük megtenni, a gyermek neve, csoportja feltűntetésével. Kérjük fokozottan figyeljenek a megjegyzés rovat pontos kitöltésére! Az első féléves díjat az aktuális tanév szeptember 30-ig, a második féléves díjat január 31-ig kérjük befizetni. Lehetőség van a díjak egy összegben történő befizetésére is, az első féléves díjak befizetési határidejekor.

Befizetéssel kapcsolatos ügyekben, bővebb tájékoztatás Kis Ágnes gazdasági vezetőtől kaphatnak a 30 +362867232 telefonszámon vagy a kisagi01@gmail.com e-mail címen.

Továbbiakban is szeretnénk megőrizni azokat a tanórán kívüli közösségi programokat, amelyek eddig is jellemzőek voltak a Téblábra, sajátos színt vittek iskolánk életébe.

Arra kérjük Önöket, hogy lehetőségeik szerint segítsék, támogassák munkánkat oly módon is, hogy a környezetükben lévő esetleges szponzori lehetőségekre felhívják figyelmünket. Szükségünk van egy olyan információs bázis kialakítására, melynek segítségével a művészetoktatás, stabil anyagi hátterét, marketingjét teremthetjük meg. Keressük azokat a személyeket, akik a Tébláb Táncművészeti Alapítvány széles körű támogatói körének tagjaként ezt a menedzsment tevékenységet a maguk lehetőségei szerint végezni tudják.

Tisztelettel:

Gorácz József Márk
Igazgató

Vörös Árpád
az intézmény alapítója,
a kuratórium vezetője